Rekommenderas 2019

Redaktionen

Poängens nyaste skönhetsbox!
Hur man omarbetar gamla jeans i 2019
Titta på den här löparens skrämmande solbränna och följ genast och använd din solskyddsmedel igen

Risky Drinking

HBO Documentary: Risky Drinking (2015) (Juni 2019).

Anonim

När det gäller risk för bröstcancer verkar binge-dricks mer skadligt än vanligt måttligt drickande, även om den totala alkoholkonsumtionen är densamma. Forskare spårade 17 647 kvinnor i åtta år. De som rapporterade att ha en till tre drycker per vecka hade en liten ökning av risken för bröstcancer - cirka 2 procent per ytterligare dryck varje vecka. Men kvinnor som hade fyra till fem drinkar i taget en gång i veckan ökade risken för bröstcancer med 55 procent jämfört med kvinnor med en drink per tillfälle. Och kvinnor som hade 16 till 21 drycker under helgen ökade risken med 150 procent. Alkohol ökar nivåerna av östrogen, vilket är förknippat med bröstcancer, säger Lina Mrch från Centrum för Alkoholforskning i Danmark. Binge-dricks orsakar ökning av blodalkoholnivåer, vilket kan leda till ökad ökning av östrogen och större uppbyggnad av cancerframkallande toxiner än gentagen exponering på låg nivå, säger hon.

Top